Olen koulutukseltani toimintaterapeutti ylempi AMK ja valmistuin Oulun seudun ammattikorkeakoulusta vuonna 2007. Sosiaali-ja terveysalan ylemmän ammattikorkoeakoulututkinnon sain valmiiksi 2018. Olen parhaillaan erikoistumassa myös voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi. 

Ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2016. Terapeuttina ja yrittäjänä arvojani ovat asiakaskeskeisyys, inhimillisyys ja rehellisyys. Työni laadun taustatekijöinä ovat EFQM Exellence 2010 laatujärjestelmä, toimintaterapeuttiliiton ammattieettiset ohjeet, näyttöön ja tutkimustietoon perustuvat käytännöt sekä kouluttautuminen. 

 

Koulutustausta neurologiseen kuntoutukseen:

- Bobath - peruskurssi

- Toiminnalliset kädet

- Kouluikäisten kuntoutus

- Kipuasiakkaan kohtaaminen ja haastattelu

 

Lyhyet koulutukset neurologiseen kuntoutukseen:

- Peiliterapia ala- ja yläraajan motoriikan kuntoutuksessa

- Haasteena vaikea kipu

- Faskiatekniikka I, toimintaterapeuteille

- Toimintaterapia asiakkaille, joilla on aivovamman seurauksena neuropsykologisia oireita

- Muisti ja oppiminen

- Syventävä näkökulma muistiin

- Aivovammapotilaan moniammatillinen kuntoutus

- Toiminnanohjaus

- Hahmotusvaikeudet

- Peiliterapia

 

Muu kouluttautuminen:

- Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopinnot

- Kasvatustieteen aineopintoja

- GAS koulutus (Goal Attainment Scale, Kelan käyttämä tavotteen asettelu menetelmä)

- Näyttöön perustuva toimintaterapia

- Pojasta polvi paremmaksi - kiintymyssuhdenäkökulmia ja dialogisuutta lasten, nuorten ja  perheiden kanssa työskentelyssä

- Mentalisaation hyödyt ja soveltaminen ihmissuhdetyössä

- Hygieniapassi

- ICF -luokitus

 

Minulla on työhistoriani kautta vahvuutena aikuisikäisten (nuoret aikuiset, työikäiset ja ikääntyneet) yksilö- ja ryhmäterapiat. Toimintaterapian tarve voi olla seurausta mm. aivoverenkiertohäiriöstä, aivovammasta tai neurologisesta sairaudesta (esim. MS) johtuvista oireista ja niiden vaikutuksesta arkeen. Aivoverenkiertohäiriö asiakkaiden kuntoutus on yksi vahvuusalueeni ja minulla on myös osaaminen valmistaa /huoltaa lepolastoja.