Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on vastata asiakkaan arkielämän haasteisiin tavoitteellisen toiminnan kautta. Arjen haasteet voivat olla seurausta mm. kehitysviiveestä tai -vammasta, sairastumisesta, vammautumisesta tai iän mukanaan tuomista muutoksista. Ne voivat näkyä esimerkiksi koulussa oppimisen vaikeuksina, kotona ruuanlaitossa, pesulla käymisessä tai ruokakaupassa asioimisen hankaluuksina. Toimintaterapia voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmämuotoisena. Yhteistyö asiakkaan kuntoutuksen kannalta tärkeiden tahojen (esim. perhe, apuvälinepalvelut, hoitohenkilökunta) kanssa ovat tärkeä osa toimintaterapiajaksoa. Toimintaterapia toteutuu usein terveydenhuollon eri tahojen (esim. terveyskeskus, sairaanhoitopiiri) tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT:

Yrityksellä on voimassaoleva sopimus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) ja Oulun kaupungin (Ouka) kanssa yksilö- ja ryhmätoimintaterapian toteuttamisesta. Kelan asiakkuuksia teen alihankintana Toimivax Oy kautta. Toimintaterapiaa voi ostaa myös omakustanteisesti. Toteutan toimintaterapiaa Oulussa ja Raahessa sekä sovitusti näiden ympäristökunnissa.

Toiminta-ajatus

Kaattari Saara / Toimintaterapiapalvelut -yrityksen toiminta-ajatuksena on tuottaa ammattitaitoisia ja vastuullisia toimintaterapiapalveluita sekä alaan liittyvää ohjausta ja konsultointia. Toimintaterapia toteutetaan yksilö- tai ryhmämuotoisena.